Privacy Statement ARduo.nl:

Bouwkundig Adviesbureau ARduo verplicht zich tot het beschermen van de privacy van personen die de websites van het Bedrijf bezoeken (‘Bezoekers’), personen die zich aanmelden om de Diensten zoals hieronder omschreven af te nemen
(‘Klanten’) opdrachtgevers/bruikleners/huurders) en personen die zich aanmelden voor deelname aan bedrijfsevents (‘Deelnemers’).
Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Bouwkundig Adviesbureau ARduo omgaat met privacy issues met betrekking tot het gebruik van de websites van het bedrijf en met betrekking tot de applicaties en diensten die Bouwkundig Adviesbureau ARduo aanbiedt (‘samen genoemd de Diensten’).
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Behalve zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, zullen we uw informatie niet zonder uw toestemming aan derden bekendmaken tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of om fraude of andere misdrijven te voorkomen. Door informatie op onze website in te dienen, stemt u in met de verwerking van deze gegevens over u door ons en de productaanbieders. Als u vragen of klachten hebt met betrekking tot de privacyverklaring van Bouwkundig Adviesbureau ARduo, neem dan contact met ons op via info@arduo.nl.

Contactgegevens:

Bouwkundig advies- en tekenbureau ARduo V.O.F.

H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam
Tel: 020 506 28 05
Email: info@arduo.nl