Vergunningen:

Omgevingsvergunning

Indien u wilt gaan bouwen of verbouwen heeft u mogelijk een vergunning nodig.  Sinds 1 oktober 2010 hebt u daarvoor de omgevingsvergunning nodig, De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Als u meerdere toestemmingen nodig hebt, is de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Een greep uit de producten die zijn ondergebracht in de omgevingsvergunning:

Contactgegevens:

Bouwkundig advies- en tekenbureau ARduo V.O.F.

H.J.E. Wenckebachweg 53-L
1096 AK Amsterdam
Tel: 020 506 28 05
Email: info@arduo.nl

 • Aanlegvergunning;
 • Sloopvergunning;
 • Ontheffing bestemmingsplan;
 • Bouwvergunning;
 • Monumentenvergunning;
 • Ontheffing verbod lozen afvalwater;
 • Uitweg/inritvergunning;
 • Vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw;
 • Kapvergunning;
 • Milieuvergunning;
 • Provinciaal project besluit;
 • Vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied;
 • Ontheffing beschermde inheemse diersoorten Flora- en faunawet;
 • Reclamevergunning.

Splitsingsvergunning

Veel panden bestaan uit meerdere woningen. Als een eigenaar over wil gaan tot splitsing in meerdere appartementsrechten is daarvoor vaak een splitsingsvergunning van de betreffende gemeente vereist.
Het stadsdeel verleent pas een vergunning als het pand aan een aantal kwaliteitseisen voldoet.