Werkzaamheden:

 • Omgevingsvergunning (WABO)
 • Splitsingsvergunning
 • Bouwvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Sloopvergunning met bijbehorend sloopplan
 • V&G plan
 • Bouwkundig Rapport
 • Rapport ten behoeve van geschil
 • Bouwexploit
 • Aankoopkeuring
 • NHG rapport
 • Onderhoudsinspectie
 • Meeloopkeuring
 • Opleveringskeuring
 • Kostenbegroting
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Nacalculatie van begrotingen
 • Kostenbegroting
 • Kostenraming
 • Ontwerp
 • Werktekening
 • Splitsingtekening
 • Digitaliseren Bouwkundige tekening
 • Detaillering
 • Afsplitsen bedrijfsruimte
 • Puntenwaardering woningen
 • Coördinatie funderingsonderzoek
 • Werkomschrijving
 • Equivalente daglichtoppervlakte berekening conform NEN 2057
 • Ventilatieberekening conform NEN 1087
 • Oppervlakten en inhouden van gebouwen conform NEN 2580
 • Energie prestatie advies (EPA)
 • Asbestinventarisatie conform SC530 Procescertificaat voor asbestverwijdering (voorheen BRL 5050)
 • Interieurstyling
 • Bouwbegeleiding